• Home

 • Join Us

 • ตำแหน่ง : โฟร์แมน ควบคุมงานระบบไฟฟ้า

ตำแหน่ง : โฟร์แมน ควบคุมงานระบบไฟฟ้า

ร่วมงานกับเรา

 • Home

 • Join Us

 • ตำแหน่ง : โฟร์แมน ควบคุมงานระบบไฟฟ้า

ตำแหน่ง : โฟร์แมน ควบคุมงานระบบไฟฟ้า

รายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบควบคุมดูแลงานติดตั้งระบบไฟฟ้าของโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนดการ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

อัตรา

2อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ขึ้นไป
 • ผ่านงานด้านการควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าโครงการต่างๆ มา พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบสูง และมีความเปป็นผู้นำ
 • สามารถปฏิบัติงานประจำไซต์งาน (SITE) กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • สามารถโอนย้ายที่พักอาศัยได้ บริษัทฯจะจัดหาที่พักให้ และมีเบี้ยเลี้ยงสำหรับวันที่ปฏิบัติงานทุกวัน

  วิธีการสมัคร

  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร

    แบบฟอร์มใบสมัครงาน

  2. กรอกข้อมูลตามใบสมัครและแนบเอกสาร
  3. ส่งมาที่ Email: hr@ccbe.co.th

  *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. (662) 170 9879-80

  Create a website for free Online Stores