• Home

 • Join Us

 • ตำแหน่ง : วิศวกร (ควบคุมงานก่อสร้าง)

ตำแหน่ง : วิศวกร (ควบคุมงานก่อสร้าง)

ร่วมงานกับเรา

 • Home

 • Join Us

 • ตำแหน่ง : วิศวกร (ควบคุมงานก่อสร้าง)

ตำแหน่ง : วิศวกร (ควบคุมงานก่อสร้าง)

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุมงานก่อสร้าง และตรวจสอบขั้นตอการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และใช้วัสดุที่ถูกต้องตาม Spec ของโครงการ
 • ตรวจสอบและจัดทำแผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ตรวจสอบรายการเบิกงวดงานของผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมาย่อย ประสานงาน และดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปแบบการก่อสร้าง

สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

อัตรา

1อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบประกอบวิชาชีพควบคุมงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านระบบสุขาภิบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ,Word,Excel,Internetได้เป็นอย่างดี

  วิธีการสมัคร

  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร

    แบบฟอร์มใบสมัครงาน

  2. กรอกข้อมูลตามใบสมัครและแนบเอกสาร
  3. ส่งมาที่ Email: hr@ccbe.co.th

  *สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. (662) 170 9879-80

  Create a website for free Online Stores